TUOMELAN KOULU

  • Hämeenlinna, 2014-2016, peruskorjaus ja laajennus
  • laajuus: 8800 brm2
  • tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki / Linnan tilapalvelut

Tuomelan koulu on alun perin rakennettu 50-luvulla. Sisäilmaongelmat ja vanhentuneet tilaratkaisut puolsivat koulun purkamista, mutta rakennuksen ollessa merkittävä osa Hätilän kaupunginosaa päätettiin rakennus korjata perusteellisesti. Rakennuksen korjausaste oli huomattava ja korjauksessa uusittiin mm ulkoseinät, alapohja, välipohjat ja vesikatot. Samalla lähes kaikki väliseinät purettiin - pääsääntöisesti vain vanha kantava runko säilytettiin. Tämä antoin poikkeuksellisen mahdollisuuden rakennuksen tilojen uudelleen järjestelylle.

Koulun rehtorin Arto Nykäsen visioiden pohjalta koulun toimintaperiaatteeksi muodostui avoimeen oppimaisemaan perustuva uusi oppimiseen tukeva pedagogiikka. Hankkeeseen haettiin mallia mm Tanskasta ja näin vanhaan rakennukseen saatiin luotua täysin uudentyyppinen oppimisympäristö, jossa luokka-asteiden ja oppiaineiden rajat ovat huomaamattomat ja oppimista ei ole sidottu luokkiin tai pulpetteihin.

Tuomelan Koulu on ensimmäinen täysin avoimiin oppimisympäristöihin liittyvä hanke Suomessa. Hanke osoittaa myös sen, että suomen yleisin koulutyyppi, 50-luvun koulu, on täysin päivitettävissä vastaamaan tämän päivän pedagogiikan vaatimuksia.

Oleellisessa osassa Tuomelan Koulun hanketta on ollut oppimisympäristökaluste "kodan" ideointi ja toteutus.

Koulu vastaanottaa mielellään vierailijoita!