RAVINTOLA JA OPPIMISYMPÄRISTÖT OVAT YHTÄ SUURTA TILAA

AVOINTA OPPIMAISEMAA

AULAT JA KÄYTÄVÄT OVAT HYÖTYTILAA

MONITOIMIHALLI ON KUNNAN, VARUSKUNNAN JA SEUROJEN KÄYTÖSSÄ

JUTEINIKESKUS

  • Hattula, 2014-2016
  • Laajuus: n. 6800 brm2
  • Tilaaja: Hattulan Kunta

Hattulan keskustaajaman Parolan suojeltuun kulttuurimaisemaan suunniteltu Juteinikeskus sisältää monitoimihallin sekä täysin uuden opetussuunnitelman mukaisen avoimen oppimisympäristön. Konseptissa koulun opetustilat ovat kieli- ja erikoisluokkia lukuun ottamatta täysin avoimia väliseinättömiä oppimisalueita, joissa perinteinen pulpettiopetus on korvattu oppimiseen tukevalla ohjaavalla pedagogiikalla.

Vuoden 2016 opetussuunnitelman vaikutusta koulusuunnitteluun on edeltänyt välivaihe, jossa yhteisopettajuus, tilojen avattavuus siirtoseinin ja kalustuksen muunneltavuus ovat ohjanneet suuntaa koulujen kehitykselle. Nyt oppimateriaalin ja -teknologian kehittymisen myötä yhä avoimemmat oppimistilat on nähty ensimmäistä kertaa Suomessa toteutuskelpoisina. Hyvin suunniteltuna avoin oppimisympäristö on käyttäjälleen rauhallinen mutta virikkeellinen. Akustiikan merkitys suunnittelussa korostuu ja Juteinikeskuksessa siinä on onnistuttu käyttäjän mukaan loistavasti. Myös lapset oppivat nopeasti uuteen kulttuuriin ja yleinen äänitaso koulussa on alun jälkeen ollut huomattavan hiljainen.

Olemme osaltamme olleet vahvasti mukana tilasuunnittelun kehitystyössä: Samaan aikaan valmistuneet Juteinikeskus sekä Tuomelan Koulu toteuttavat ensimmäistä kertaa Suomessa täysin avointa oppimaisemaa!

Koulun innovatiivisen irtokalustuksen on toteuttanut Martela. LUE LISÄÄ...